Över 100 nya bostäder byggs i Mariefred

TryggHem lanserar ”Lilleby” – ett nytt bostads-koncept med fokus på det hållbara boendet Fastighetsbolaget TryggHem Bostads AB lanserar idag ett helt nytt bostadskoncept. Lilleby är utvecklat med utgångspunkt från ett antal av FN:s globala hållbarhetsmål och konceptets ledstjärna är det hållbara boendet. Det första, av flera, bostadsområden som kommer att...

Markanvisningar sökta

Lilleby har efter mycket positiva dialoger med kommuner, sökt markanvisningar för etablering i en handfull kommuner i stor-stockholmsområdet.

Upplands-Bro

Lilleby har träffat avtal med Svensk Galopp om att vidareutveckla Bro Park för att skapa ett samhälle med hästanknutna verksamheter samt en unik boendemiljö.

Planbesked erhållet för Skokloster Slottsby

Lillebys andra flaggskepsprojektet Skokloster Slottsby har erhållet positivt planbesked från kommunstyrelsen i Håbo.  Man ser nu fram emot att påbörja ett detaljplanearbete för projektet som även avser utveckla Skokloster som besöksmål.

Tillträde av projektet Mariefreds Strand

Lilleby Bostad har idag tillträtt sitt första flaggskepsprojekt för Lilleby konceptet.  Fastigheterna är naturskönt belägna på en strandtomt vid Mälaren i nära anslutning till Läggesta samt Mariefred.  Projektet kommer omfattas av ca 100 bostäder och då detaljplanen redan vunnit laga kraft kommer bygg- och säljstart ske under året.

Skokloster

I Skokloster, ett stenkast från det magnifika 1600-tals slottet och med utsikt över Mälaren, har mark köpts och arbetet inletts för att skapa ett Lilleby i slottsmiljö.

Mariefred

I natursköna Mariefred, precis vid vattnet och museijärnvägen med en sagolikt vacker utsikt över Mälaren, har mark köpts och arbetet inletts för att skapa ett Lilleby.

Gröna städer

TryggHem och Lilleby är medlemmar av Gröna städer vars ambition är att skapa morgondagens hållbara städer.