Lilleby Bostad blir medlem i UN Global Contact

Vi på Lilleby Bostad kan äntligen stolt meddela att vi är ett godkänt medlemsföretag i UN Global Compact!

UN Global Compact är världens största hållbarhetsinitiativ med medlemsföretag från fler än 170 länder. Genom att bli ett medlemsföretag förbinder man sig att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och att årligen rapportera sitt hållbarhetsarbete till FN.

I medlemskapet ingår ett ansvar för att främja FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, samt att verka för internationellt vedertagna konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och antikorruption.

För oss på Lilleby Bostad är medlemskapet en viktig del i vårt fortsatta hållbarhetsarbete för att öka vår kunskap och inspireras, samtidigt som vi får tydliga verktyg för att utvärdera arbetet och bli ännu bättre.