Planbesked erhållet för Skokloster Slottsby

Lillebys andra flaggskepsprojektet Skokloster Slottsby har erhållet positivt planbesked från kommunstyrelsen i Håbo.  Man ser nu fram emot att påbörja ett detaljplanearbete för projektet som även avser utveckla Skokloster som besöksmål.