Lilleby tecknar avtal med Mälarvillan

Lilleby Bostad har idag via Bostadsrättsföreningen Mariefreds Strand 1 tecknat avtal med Mälarvillan AB rörande totalentreprenad för att uppföra 28 bostäder i småhusform. Avtalet har ett ordervärde om drygt 100 miljoner kronor. Byggstart väntas ske under juni månad. Etappen är den första av fyra inom projektet Lilleby Mariefreds Strand, vilket kommer omfatta totalt ca 100 bostäder.

Valet av Mälarvillan tillkom efter en omfattande upphandling och rimmar väl med Lillebys motto att använda lokala kvalitetsentreprenörer och material för att minska miljöpåverkan i alla led av byggprocessen. Tillsammans med Mälarvillan kan Lilleby exempelvis nyttja virke från skogar bara några mil från sågverket, fabriken och byggarbetsplatsen. Återplantering av träd kan sedan ske för att skapa en cirkulär och hållbar process.

”Vi på Lilleby är mycket glada och stolta över att vi tillsammans med Mälarvillan inom kort byggstartar husen i Mariefreds strands första etapp. Vi ser detta som starten på ett långsiktigt samarbete och första steget i skapandet av Lillebys egna typhus. De klassiskt vackra husmodellerna vilka ritats av arkitekt Kjell Forshed, tas fram med hållbarhet och livscykelperspektivet i fokus”. säger Mikael Rosenberg, VD på Lilleby Bostad.

#lilleby#lillebybostad#hållbartboende#mälarvillan