Lilleby och Svensk Galopp erhåller planbesked

Lilleby och Svensk Galopp har den 27 maj erhållit planbesked om att vidareutveckla fastigheten Önsta 2:11 (Bro Park) för att skapa ett Lillebysamhälle med en unik boendemiljö samt hästanknutna verksamheter. Detaljplanering påbörjas under hösten 2020.