Lilleby inleder samarbete med Absorb

Äntligen kan vi meddela att Lilleby Bostad har inlett ett samarbete med Absorb AB!

Samarbetet är ett viktigt steg i vår resa mot att skapa klimatneutrala bostäder, det vill säga bostäder som har netto noll i växthusgasutsläpp.

Vi på Lilleby beräknar alltid vilken klimatpåverkan våra bostäder bidrar till, och vi strävar alltid efter att minimera denna så mycket som möjligt genom att exempelvis använda miljövänligare byggmaterial och minska transporter. Tyvärr är det i dagsläget inte möjligt att bygga hus utan att bidra till någon form av klimatpåverkan, men tack vare vårt samarbete med Absorb kan vi kompensera våra utsläpp genom lokal åter- och nyplantering av skog! 

Mer information om samarbetet publiceras under hösten.