Lilleby förvärvar mark i Trosa

Lilleby har idag träffat avtal med en privat markägare om att förvärva mark med mycket attraktivt läge i anslutning till Trosa samhälle.  Fastigheten omfattas redan av planbesked och detaljplaneringen i samverkan med Trosa kommun kommer påbörjas redan under hösten 2020. Den blivande Lillebyn väntas omfatta drygt 100 bostäder samt en förskola.