Lilleby Bostad har tecknat avtal om köp av ca 70 000 kvm mark på Skoklosterhalvön

De blivande fastigheterna om tillsammans ca 7 ha är detaljplanerade för småhusbebyggelse. Tillträdet, preliminärt den 1 september 2018, är beroende av geotekniska undersökningar samt laga kraft vunnen fastighetsreglering. Lilleby Bostad har för avsikt att påbörja projektering och snarast efter tillträdet söka bygglov för bostäderna.

” Vi har trots en utmanande marknad haft stort intresse för vårt projekt Englamarken inom området Slottsskogen i Skokloster, varför vi fann det mycket intressant att förvärva ytterligare välbelägen samt detaljplanerad mark i närområdet. Skokloster är en naturskön kulturmiljö med god infrastruktur, vilket vi tror kommer uppskattas av de framtida boende. Håbo är även en intressant och expansiv kommun vi hoppas driva fler projekt inom ”, säger Mikael Rosenberg, VD

Förvärvet genomförs av Lilleby Bostad via dotterbolag, köpeskillingen uppgår till 9,5 miljoner kronor.

För ytterligare information, vänligen gå in på www.lilleby.se eller kontakta:
Mikael Rosenberg, VD Lilleby Bostad AB
Telefon: 0733-99 70 50, E-post: mikael@lilleby.se