Lilleby Mariefreds Strand

Här kan du följa projektets tidslinje och se nuvarande status.

2019-2020
Förarbete
Vi planerar och projekterar tillsammans med markägare, grannar, kommun och myndigheter för att undersöka förutsättningarna för den nya Lillebyn. Till exempel planerar vi hur vägar och ledningar ska dras, vilka hustyper som ska byggas och hur många bostäder Lillebyn ska innehålla.
2019-2020
Augusti 2020
Säljstart etapp 1
Efter en förturförsäljning för de som föranmält intresse för Lillebyn läggs de första 27 bostäderna ut till försäljning.
Augusti 2020
Oktober 2020
Första spadtaget!
Det symboliska första spadtaget togs i Oktober 2020 tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt samt Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Stuart.
Oktober 2020
Januari 2021
Markarbete pågår
Vid projektstart börjar vi med att förbereda marken för byggnation. Exempelvis anläggs nödvändig infrastruktur som vägar, avloppsledningar och elnät.
Januari 2021
Oktober 2021
Husgrunderna på plats
En bra husgrund är A och O för ett lyckat husbygge. De första bottenplattorna är äntligen färdiga!
Oktober 2021
November 2021
Stomresning
De första husstommarna är nu resta.
November 2021
Januari 2022
Byggnation
Byggnationen fortsätter med utvändigt färdigställande av stomresta hus, samtidigt som allt fler husstommar kommer på plats.
Januari 2022
Februari 2022
Interiörarbetet har startat
Arbetet med interiören har påbörjats i de hus som är utvändigt klara. Nu inreder vi kök och badrum och gör iordning övriga rum med färg och tapet.
Februari 2022
Juni 2022
Första husen klara
Äntligen är de första fyra husen inflyttningsklara och vi välkomnar Sveriges första Lilleby-bor!
Juni 2022
Oktober 2022
Lillebyn växer, och vi kan äntligen välkomna ytterligare några köpare från första etappen till deras nya hem.
Oktober 2022
December 2022
Samtliga hus stomresta i etapp 1!
December 2022
Januari 2023
50 % inflyttat i etapp 1
Januari 2023