Om Lilleby

Konceptet Lilleby är framtaget och förvaltas av Lilleby Bostad AB. Koncernens huvudfokus är en ekologiskt hållbar nyproduktion av prisvärda bostäder samt olika typer av samhällsfastigheter såsom trygghets- och vårdboenden med därtill långsiktig förvaltning. Projekt och konceptutveckling sker företrädesvis i egen regi, medan produktion sker genom totalentreprenader.

 

Kontakt

Erika Held

Konceptansvarig

erika@lilleby.se

David Broberg

Marknad och försäljning

david@lilleby.se

Vi välkomnar kommuner, enskilda markägare och
alla som känner de vill bidra med tips rörande miljöer där
Lilleby kan passa in att höra av dig till oss.

mark@lilleby.se

Intresseanmälan