Hållbarhet

Hållbarhet är ett begrepp som rymmer mycket.

Det handlar t.ex. om att skapa en cirkulär ekonomi där vi försöker återanvända det mesta så långt det går, dvs. motsatsen till slit-och-släng-samhället. Hållbarhet handlar även om att skapa förutsättningar för en delningsekonomi, där vi lånar och delar olika saker istället för att själva äga allt.

Ett hållbart vardagsliv innebär en vardag som är både socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar, en vardag där du får ihop ditt livspussel samtidigt som du lever på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. Lyckas du förena en cirkulär ekonomi, delningsekonomi och ett hållbart vardagsliv har du skaffat dig en cirkulär livsstil.

Lillebys grundläggande ambition är underlätta för sina boende att skaffa sig en cirkulär livsstil. Det gör vi genom att redan i planeringen av ett nytt Lilleby ta hänsyn till dessa frågor.

Hållbar livsstil

Lillebys ambition för att underlätta en hållbar livsstil är hög.

Lilleby är ett bostadskoncept som har utvecklats i samarbete med AFRY (ÅF) utifrån FN:s globala hållbarhetsmål.

I Lilleby ska det vara enkelt att leva hållbart. Saker ska kunna delas och lånas, de ska kunna bytas och repareras. Smart teknik ska finnas tillgänglig för att underlätta en mer hållbar vardag och för mer hållbara vardagsresor som t.ex. samåkning. Det handlar även om att tillsammans med kommunen skapa attraktiva hållplatser för den kommunala trafiken, att bygga en matleveranscentral och skapa pooler för elbilar och cyklar. Det handlar även om att bygga en plats för källsortering, gemensamma odlingslotter samt en verkstad att laga cykeln eller mecka i.

Ett grundkrav för varje Lilleby är att det ligger vackert, naturnära och i en hälsosam miljö men med närhet till service och samhällsfunktioner.

Gemenskap

Lilleby vill skapa goda förutsättningar för gemenskap bland de boende.

Lilleby vill vara ett samhälle där du känner din granne. Där alla känner alla. En lättillgänglig och öppen plats där du känner dig trygg och fri. En plats som är lätt att kalla ”hemma”.

För att skapa de rätta förutsättningarna för möten i vardagen kommer Lilleby att erbjuda ett brett och varierat utbud av prisvärda bostäder, såväl hyres- och bostadsrätter som fristående villor, radhus och små flerfamiljshus. Dessutom planeras för fastigheter som ska inrymma olika typer av service – till förmån för samhällets äldsta eller yngsta.

Att skapa omsorgsfullt formgivna och naturliga platser där grannar gärna möts till vardags och till fest underlättar naturligtvis gemenskapen. Det kan t.ex. vara ett allmänt hus, ett utegym, gemensamma odlingsplatser eller en lekplats för både pojkar och flickor.

Lilleby har ambition att vara ett vackert, barnvänligt och generationsöverskridande samhälle där en mångfald av människor bor och möts i vardagen.

Hållbart byggande

Att Lilleby uppförs hållbart är en självklarhet.

Hållbart byggande innebär att det finns ett livscykelperspektiv för de byggnader och produkter som finns och används i Lilleby. Livscykelperspektivet innebär även att hänsyn tas till byggnadens eller produktens miljöpåverkan från utvinning av material till dess att produktens tekniska livslängd är slut eller när produkten ska bytas ut eller renoveras.

Lillebys ambition är alltid att vara klimatsmart. Alltid bättre än boverkets energikrav. Det innebär att skapa hållbar design och att extra hänsyn tas till materialval.

Ambitionen är alltid att välja material med ett lågt ekologiskt fotavtryck, det kan vara återvunna, underhållsvänliga material som åldras med skönhet och som är lätta att integrera med omgivningen.

Husen i Lilleby kommer att vara uppkopplade för att mäta miljöprestandan. Målet är att husen ska kännetecknas av en vacker och tidlös arkitektur som åldras med skönhet och är lätta att underhålla.

Intresseanmälan