Hållbarhet

Hållbarhet är ett begrepp som rymmer mycket.
Läs mer om hur vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Elbilspool

Cykelpool

Laga & reparera

Källsortering

Mat- & Paketleverans

Delningsekonomi

I Lilleby ska det vara enkelt att leva hållbart. Saker ska kunna delas och lånas, de ska kunna bytas och repareras. Smart teknik ska finnas tillgänglig för att underlätta en mer hållbar vardag och för mer hållbara vardagsresor som t.ex. samåkning. Det handlar även om att tillsammans med kommunen skapa attraktiva hållplatser för den kommunala trafiken, att bygga en matleveranscentral och skapa pooler för elbilar och cyklar. Det handlar även om att bygga en plats för källsortering, gemensamma odlingslotter samt en verkstad att laga cykeln eller mecka i.

Förskola

Utegym

Odlingslotter

Allmänna huset

Lekplats

Parhus / radhus

Lilleby vill skapa goda förutsättningar för gemenskap bland de boende.

Lilleby vill vara ett samhälle där du känner din granne. Där alla känner alla. En lättillgänglig och öppen plats där du känner dig trygg och fri. En plats som är lätt att kalla ”hemma”.

För att skapa de rätta förutsättningarna för möten i vardagen kommer Lilleby att erbjuda ett brett och varierat utbud av prisvärda bostäder, såväl hyres- och bostadsrätter som fristående villor, radhus och små flerfamiljshus. Dessutom planeras för fastigheter som ska inrymma olika typer av service – till förmån för samhällets äldsta eller yngsta.

Att skapa omsorgsfullt formgivna och naturliga platser där grannar gärna möts till vardags och till fest underlättar naturligtvis gemenskapen. Det kan t-ex- vara ett allmänt hus, ett utegym, gemensamma odlingsplatser eller fantasifulla lekytor.

Lilleby har ambition att vara ett vackert, barnvänligt och generationsöverskridande samhälle där en mångfald av människor möts i vardagen.