Hållbarhet

Hållbarhet är ett begrepp som rymmer mycket.
Läs mer om hur vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Att Lilleby uppförs hållbart är en självklarhet.

Hållbart byggande innebär att det finns ett livscykelperspektiv för de byggnader och produkter som finns och används i Lilleby. Livscykelperspektivet innebär även att hänsyn tas till byggnadens eller produktens miljöpåverkan från utvinning av material till dess att produktens tekniska livslängd är slut eller när produkten ska bytas ut eller renoveras.

Lillebys ambition är alltid att vara klimatsmart. Alltid bättre än boverkets energikrav. Det innebär att skapa hållbar design och att extra hänsyn tas till materialval.

Ambitionen är alltid att välja material med ett lågt ekologiskt fotavtryck, det kan vara återvunna, underhållsvänliga material som åldras med skönhet och som är lätta att integrera med omgivningen.

Vi klimatberäknar våra projekt, och ser till att minimera koldioxidutsläppen från byggskedet så mycket det går. För att kompensera för de i nuläget oundvikliga utsläpp våra projekt bidrar till, planterar vi träd på den lokala marknaden tillsammans med en extern samarbetspartner.

Vill du veta mer?
Kontakta oss!