Hållbarhet

Hållbarhet är ett begrepp som rymmer mycket.
Läs mer om hur vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Agenda 2030

Bostadskonceptet Lilleby är framtaget i samarbete med hållbarhetsexperter på AFRY (ÅF) utifrån FN:s 17 globala hållbarhetsmål. De mål som är i huvudsaklig fokus är de som vi har aktiv rådighet över inom kärnverksamheten. Det handlar om att uppföra hållbara bostadsområden där det är enkelt att leva tryggt och hållbart.

UN Global Compact

UN Global Compact är världens största hållbarhetsinitiativ med medlemsföretag från fler än 170 länder. Genom att bli ett medlemsföretag förbinder man sig att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och att årligen rapportera sitt hållbarhetsarbete till FN.

I medlemskapet ingår ett ansvar för att främja FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, samt att verka för internationellt vedertagna konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och antikorruption.

För Lilleby Bostad är medlemskapet en viktig del i det löpande hållbarhetsarbetet för att öka kunskapen och inspireras av andra, samtidigt som det ger tillgång till fler verktyg för att utvärdera arbetet och bli ännu bättre.