Bro Park

Området

I Upplands-Bro kommun inom Bro Park, utvecklas ett omfattande bostadsprojekt i Lilleby anda, med radhus, parhus och småskaliga flerfamiljshus i en trädgårds-stadsbebyggelse i klassisk stil, signerat arkitekt Kjell Forshed.

Husen kännetecknas av en vacker och tidlös arkitektur som åldras med skönhet och är lätta att underhålla. Konceptet kommer väl tillgodose de krav på särskild hänsyn till kulturlandskapet och naturmiljön i området runt Önsta herrgård.

Det framtagna förslaget innehåller ca 100 bostäder.

Intresseanmälan