På en strandtomt invid idylliska Mariefred, med sagolikt vacker utsikt över Mälaren, pågår arbetet med att skapa ett Lilleby med egen strand, båtplatser, och närhet till både kommunikationer och friluftsliv.

Arkitekt är Brunnberg & Forshed – Kjell Forshed ansvarar för Lillebys gestaltning och struktur och Urbio ansvarar för landskapsarkitekturen.

I Lilleby vill vi skapa känslan att just bo i en liten by. Centralt finns ett torg och därutöver många andra mindre platser att mötas på. Här finns hus i den låga skalan och av olika storlekar och utseende, samtidigt som de bygger upp en karaktärsfull helhetsmiljö.

Avsikten med konceptet är både skapa känslan av gemenskap samt att ha sitt eget.

Lilleby i Mariefred kommer att erbjuda ett brett och varierat utbud av bostäder, såväl hyres- och bostadsrätter som fristående villor, radhus och flerfamiljshus. Dessutom planeras för fastigheter som ska inrymma olika typer av service – till förmån för samhället äldsta eller yngsta.

Intresseanmälan